Vad Är

Glimt?

 
 

Glimt är en dedikerad liten filmredaktion som på uppdrag av Ensamkommandes Förbund och med stöd av Arvsfonden producerar aktuella och inspirerande flerspråkiga filmer. Filmerna producerar vi tillsammans med de ungdomar som går vår filmkurs. Vi tar in 1-2 elever mellan 16-25 år varje månad.

Vi vill inspirera och entusiasmera samt stärka det svenska språket vid behov. Och inte minst – informera om både nytta och nöje. Alla våra filmer har undertexter på svenska, dari eller arabiska.

 
 

Vem

Vi är

 
 
P1233116.jpg

Louise Malmros Manfrinato

Redaktionschef

P1233122.jpg

Mikel Morueta Holme

Filmare

 
 
P1233112.jpg

Zabeh Karimi

Översättare (Dari)

IMG_0594.jpg

Mohammad Alkurdi

Översättare (Arabiska)

 

 Målsättning

  1. Vår förhoppning är att våra unga följare ska få ökade kunskaper och intresse för aktuella ämnen och företeelser i samhället. Vi hoppas också främja en starkare känsla av samhörighet och delaktighet – mellan olika grupper av ungdomar och mellan ungdomar och det omgivande samhället, oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning eller trosuppfattning. Genom våra filmer vill vi skapa inspiration och intresse och öka tillförsikt och hoppfullhet inför framtiden.

  2. Våra filmer skapar vi tillsammans med målgruppen. Varje månad får två ungdomar chansen att gå en introduktionskurs i grundläggande journalistik och filmproduktion och är med och skapar fyra filmer under en månads tid. Vårt mål är ett ge dem en Glimt av hur det kan vara att jobba med film och media, stärka deras språk och ge dem bra erfarenheter och kunskap att nämna i sina CV. Varje kursdeltagare får ett intyg efter genomgången kurs.

 Värdegrund

Glimts målsättning och värdegrund sammanfaller med uppdragsgivarens; Ensamkommandes Förbunds, en politisk och religiöst obunden ideell förening med sin bas i Malmö, vars ändamål är att:

  • Att främja målgruppen unga nyanländas etablering i det svenska samhället 

  • Att främja målgruppen unga nyanländas kulturella och sociala intressen

  • Att sprida information om svenska samhället och föreningslivet

  • Att bedriva idrottsliga, konstnärliga, vetenskapliga, pedagogiska, kulturella och samhälleliga aktiviteter

  • Att knyta kontakter med andra föreningar som har liknande agenda

  • Att arrangera möten mellan aktuella organisationer/individer och föreningsmedlemmar där så väl kunskaper som erfarenheter och samhällsintressen sammanflätas under trivsamma former.  

På uppdrag av

 
 
EF-logo-transparent1.png
 

Med stöd av:

 
arvsfonden-logotyp-rgb-svart.png